Reindrift

Våre rein beiter i Saltfjellet reinbeitedistriks områder, fortrinnsvis i Saltfjell - Svartisen området (for kart se her). På vinterstid kan reinen flyttes ut mot kysten hvis beiteforholdene tilsier det..

Flokkene med reinsdyr gjetes med varsomhet og respekt gjennom sine urgamle trekkruter, på fjell og vidde, ved fjorder og elver, og følger sin egen rytme gjennom årstidene. På vandringen forsyner dyrene seg av naturlig beite.

Vårt område

Vårt beiteområde er innenfor Saltdal-, Beiaren-, Bodø-, Gildeskål-, Meløy- og Rana kommune i Nordland Fylke.

Store deler av området er vernet som: Saltfjellet-Svartisen- og Lahko nasjonalpark, Gåsvatten-Skjevelfjell-, Saltfjell landskapsområde og flere reservater.