Reinkjøtt

Reinkjøtt er om lag like magert som kylling, ifølge Den store matvaretabellen. Kun kalkun og flatbiff er magrere. Det lille som er av fett i reinkjøtt er til alt overmål av den gode typen, ifølge svenske og finske forskere.

Mye vitaminer og mineraler

Kilde: Matportalen.no

I Finland har man foretatt en sammenlikning av den kjemiske sammensetningen i reinkjøtt, storfekjøtt og grisekjøtt. Forskningen viser at reinkjøtt (spesielt kjøtt fra kalv) inneholder mye større mengder vitamin B1 og B2, og større mengder vitamin A og B3 enn storfekjøtt og grisekjøtt.
Reinkjøtt inneholder også andre vitaminer som vitamin B12, vitamin B9, vitamin C og vitamin E. Spesielt innmat har mye vitaminer.
Den samme forskningen viser at mineralmengden i reinkjøtt også er høyere enn i storfekjøtt og gris. Dette gjelder spesielt kobber og selen, men også sink, kalsium, magnesium, nitrogen. Reinkjøtt er også svært rikt på jern.

Lite, men sunt fett

Den store matvaretabellen gir opplysninger om næringsinnholdet i en rekke norske matvarer. Sosial- og helsedirektoratet, Mattilsynet og Universitetet i Oslo står bak utgivelsen.

Fettinnholdet i reinkjøtt er på 2,4 prosent, og langt lavere enn hos husdyr i landbruket. Av fettet som finnes i rein er om lag halvparten umettet fett. Dette er det "gode" fettet.

Dette fremkommer av forskning foretatt av både Eva Wiklund ved Sveriges Landbruksuniversitet og Mauri Nieminen ved Kaamanen reinforsøkstasjon i Finland.